2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utomhusinstallation

Att odla en framtid

Fyre syster

Plantroposcen + Design = Att odla en framtid

Det processbaserade verket Fyra systrar för Plantroposcen har byggts upp på Malmö Konstmuseums borggård i samarbete med konst- och forskningskollektivet (P)Art of the Biomass. Det fungerar som ett nav och en scen, en Plantroposcen, av samplanterade växter.

Samplaneringen utgår från en odlingsteknik utvecklad av Amerikas ursprungsfolk som består av grödorna majs, böna och squash. De kallas för tre systrar. Tillsammans hjälper de varandra att växa bättre. Men det finns också en fjärde syster som tas upp i det här verket – människan – som behöver vårda jorden och växterna. De fyra systrarna bildar tillsammans en synergi där människan inte står över naturen utan med den.

Här försöker vi undersöka och föreställa oss hur relationen mellan människor, växter och jordens myllrande liv skulle kunna vara annorlunda. Vad kan vi lära av växterna, som ger oss luften vi andas och maten vi äter?

Under Southern Sweden Design Days vill Malmö Konstmuseum med detta verk visa hur konstnärer och formgivare kan bidra till projekt för hållbar utveckling inom stadsplanering och gestaltad livsmiljö. Detta kan vara en del av lösningen på vår tids stora utmaning att tillsammans skapa hållbara samhällen, dels vid nybyggnationer och dels hur vi utvecklar redan existerande områden.

Hur ser en framtidsvision av staden ut? Hur kommer vi att ta hand våra gröna ytor och hur kan dessa nyttjas på ett hållbart och inkluderade sätt som är i samklang med växterna, vår miljö och i förlängningen, vår fortsatta existens?

(P)Art of the Biomass är ett konst- och forskningskollektiv som i tvärdisciplinära processer undersöker och omförhandlar människans relation till den övriga biomassan. Deras arbete växer fram likt sociala skulpturer där de önskar pröva nya sätt att lära, lyssna och väva berättelser om komplexa relationer i det som har kommit att kallas Antropocen, människans tidsålder.

(P)Art of the Biomass

Malin Lobell är konstnär och trädgårdsmästare som i flera år arbetat under temat ”Vad och vem ryms i en medborgarträdgård?” om växters politiska roll, matproduktion, mänskliga och mer-än-mänskliga relationer. Hon är utbildad på konsthögskolan Valand. 

Janna Holmstedt är konstnär och forskare med ett särskilt intresse för lyssnande och situerade praktiker. Hon disputerade 2017 med en konstnärlig avhandling vid Umeå Konsthögskola och Lunds universitet och är verksam i den internationella forskargruppen The Posthumanities Hub.

För mer information om konst- och odlingsprojektet på Malmö Konstmuseum: https://bit.ly/Plantroposcen

Deltagare