2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Arkitektinitiativ

Nyhamnen

Samhällsutveckling + Stadsbyggnad = Arkitektinitiativ

Vid kajkanten i den framtida stadsdelen Nyhamnen i Malmö, öppnar Stadstudio upp portarna för en utställning som vill visa nytänkande metoder för stadsutveckling. Arkitektinitiativ är ett grundläggande begrepp i verksamheten, som praktiseras i vardagen och som kan inspirera till nya strategier för stadsutveckling och arkitektur.

Idag domineras stadsbyggnad och arkitektur av starka ekonomiska krafter. Ofta blir det färdiga resultatet inte som det var tänkt från början. Detta har gett utrymme för populistiska strömningar med kritik mot mycket av det som byggs idag. Skulle man kunna hitta en ny väg att utveckla städer och bygga hus? Och skulle arkitekter kunna ta på sig en ny roll och bli samhällsbyggare i större utsträckning än vad de är idag? Arkitekter har således ett stort ansvar för samhällsutvecklingen och bör därför ta aktiva initiativ för hur våra städer ska utvecklas i framtiden.

Under Southern Sweden Design Days vill Stadstudio visa tre projekt, som vi drivit i egen regi, hur Arkitektinitiativ skapar visionära arbetsmetoder. Stadstudio avser även att genom utställningen bjuda in till samtal om arkitektur, stadsbyggnad och vår gemensamma livsmiljö.

Deltagare